Saopštenje za javnost Opštine Blace povodom slučajeva dece iz Suvog Dola i porodice iz sela Popove

Tragom informacija u vezi sa medijskom hajkom koja se dešava u Blacu u vezi sa socijalnim pitanjama a povezano sa slučajevima dece iz Suvog Dola i porodice iz sela Popova, rukovodstvo Opštine Blace smatra da javnost ima pravo na kompletnu informaciju o postupanju svih uključenih u ovaj slučaj uključujući i ponašanje strukture vlasti Opštine Blace.

-Nisu tačni navodi pojedinih medija koji jednostrano prenose informacije, kako Opština Blace ne brine o svom socijalno ugroženom stanovništvu jer opština itekako brine o svim stanovnicima, a posebno o ranjivim kategorijama, i u narednom periodu će biti tako. U vezi napada pojedinih medija ili nazovi medija, posebna hajka se vodi na rukovodstvo opštine Blace kako se nije adekvatno uključilo u rešavanje slučajeva sa decom porodice iz Suvog Dola i prema porodici iz Popove. To naravno nije tako jer je Opština sa posebnom pažnjom prati i trudi se da reši svaki problem ovakve vrste u skladu sa svojim ingerencijama.

Jedan od članova porodice iz Popove je redovni korisnik primanja iz oblasti socijalne zaštite a redovno svake godine dobija drva, jednokratnu pomoć a koriste i stan od opštine, što se svakako može proveriti uvidom u naše spise. Sve aktivnosti u ovoj i svim drugim oblastima kojima se bavimo su javne i dostupne svakom građaninu koji želi da sazna više. Takođe, članovi ove porodice korisnici su narodne kuhinje i čudi nas njihova izjava da su gladni a i ljuti nas ujedno, jer se pitamo gde onda završava hrana koju redovno uzimaju?  Ako smo im obezbedili hranu, krov nad glavom, socijalnu pomoć i ogrev, mora da im to smeta čim se žale na nas. Neka se raspitaju u drugim opštinama da li su sve ove socijalne usluge dostupne. Smatramo da nije fer da nas napadaju oni kojima pomažemo na svaki mogući način.

Što se tiče postupanja u slučaju dece porodice iz Suvog Dola, opština je odmah pokrenula proceduru za smenu direktorke i ogradila se saopštenjem od postupanja zaposlenih iz Centra za socijalni rad. Deca porodice iz Suvog Dola kao i njihova baka korisnici su svih prava koja im po zakonu pripadaju a odnose se na prava iz oblasti socijalne zaštite. Imamo saznanja da je i Osnovna škola pomagala deci u školovanju. Koordiniramo sa svim institucijama na lokalnom nivou i trudimo se da prižimo istinsku podršku u svakom pogledu i nismo kvazi humanitarci kao pojedine organizacije i pojedinci koji gledaju da ostvare razne interese u ovim slučajevima.

 Naše namere su iskrene, planovi za poboljšanje njihovog položaja su realni i vrlo ozbiljno pristupamo ovim i sličnim slučajevima.

U budžetu Opštine Blace za 2021. godinu, za socijalnu zaštitu obezbeđena su sredstva u ukupnom iznosu od 28.573.000,00 dinara. Navedena sredstva izdvajaju se za sledeća davanja:

-Preko Centra za socijalni rad „Blace” utvrđuje se i isplaćuje se

pravo na jednokratnu pomoć, na opremu korisnika za smeštaj u ustanovu ili drugu porodicu, na novčanu pomoć radi najnužnije adaptacije stana.

-Iz budžeta opštine Blace, isplaćuju se prava za nezaposlene porodilje. Za novorođeno dete, za vantelesnu oplodnju, za troškove boravka dece u vrtiću, pomoć u kući i td.

Naglašavamo da opština sa posebnom pažnjom vodi brigu o našoj najstarijoj populaciji stanovništva, pogotovo imajući u vidu da oni spadaju u osetljivu kategoriju, i u vreme borbe protiv virusa COVID-19, te smo samo za pružanje ove usluge, do polovine juna meseca obezbedili sredstva u visini od 5.400.000,00 dinara, za 5 meseci pružanja usluge u kontinuitetu za 180 korisnika a plan je da ova usluga traje u kontinuitetu tokom cele godine. Ova dva slučaja koji se koriste i za napad na lokalnu samoupravu koriste i dnevnu uslugu Pomoć u kući.

Opština je, u okviru Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti –Swiss PRO”, dobila sredstva za Projekat: Unapređenje usluge „Pomoć u kući odraslim starim i invalidnim licima”, u visini od oko 1.800.000,00 dinara.

Na osnovu svega navedenog može se nedvosmisleno zaključiti da je opština uključena u rešavanje problema svojih stanovnika a posebno u oblasti socijalne zaštite, i na svake neosnovane napade obavezni smo prema javnosti i našim sugrađanima da kažemo istinu a ona je jedna, da nismo nemi posmatrači već aktivni učesnici u rešavanju problema svih naših sugrađana pa tako i u navedenim slučajevima.

Svi koji žele da provere ove navode pozivamo ih da to urade i uvere se da je hajka na lokalnu samoupravu jedna velika greška i loš marketing pojedinaca koji žele slavu preko osetljivih pitanja, za koja se borimo da ih rešimo za sveopšte dobro naše zajednice i svih njenih stanovnika, kazao je Predsednik Opštine Blace  Ivan Burgić.