Savetodavci poljoprivredne Regionalne stručne službe održaće predavanje za poljoprivrednike

Savetodavci iz poljoprivredne Regionalne stručne službe održaće predavanje za poljoprivrednike u četvrtak 10.avgusta od 19 časova u kulturnom centru – Drainac u Blacu.

Teme o kojima će govoriti biće – Đubrenje voćnjaka uz hemijsku analizu zemljišta , Bezbedna primena sredstava za zaštitu bilja, razvoj zadrugarstva u Topličkom okrugu, Higijena muže, zaštita šljive od biljnih bolesti i razvoj voćarske proizvodnje u ruralnim područjima. U domenu voćarstva ukazaće na mogućnost razvoja voćarske proizvodnje uz važnost hemijske analize zemljišta, jer se samo sa urađenom hemijskom analizom može pravilno i u potrebnim količinama đubriti i odabrati prava đubriva za zasade. U domenu stočarske proizvodnje razgovaraće se o higijeni prilikom muže, a kada je reč o zaštiti bilja savetodavci će ukazati na razvoj bolesti u zasadima šljive i višnje.

Preporučiće i određenu zaštitu, kao i način rukovanja prilikom tretiranja zasada a i savetovati gde da se odloži ambalaža posle zaštite.