Sveti Trifun u Topličkim vinogradima-subota Tv Prva od O7 časova

U najvećem vinogradu u toplici – topličkim vinogradima u selu

Gojinovac tradicionalno je obeležen zaštitnik vinogradara Sveti Trifun. A vina proizvedena u ovom srpskom selu našla su put do tržišta i u dalekoj Kini.

Subota,Tv Prva od O7 časova.Prilog pripremila:Gorica Šegović-vidimo se.