U Blacu juče 9 pozitivnih na kovid 19

Prema izveštaju kovid ambulante Doma zdravlja Blace, u toku jučerašnjeg dana,11.12.2020., u ovoj ambulanti na pregled se javilo 39 pacijenata.

Od ovog broja 17 pacijenta se javilo sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest kovid 19, dok je 22 obavilo kontrolni pregled.

Testirano je 23 pacijenata od kojih 9 ima pozitivan rezultat.

Ovo je izveštaj za 11.12.2020.