U sredu u Blacu tribina na temu – Solarna energija – energetski konsalting,korišćenje solarne energije

Opština Blace u saradnji sa preduzećima  STEM Engineering, Solar Inženjering u sredu 01.02.2023 u 13 časova  organizuje  tribinu na temu -korišćenje solarne energije.

Tribina se održava u Kulturnom centru “Drainac” u Blacu.

Opština Blace poziva sve zainteresovane da prisustvuju pomenutoj tribini.

Teme su  sledeće:

-STC – Standardni uslovi testiranja

-Godišnje globalno zračenje na horizontalnim površinama u kWh/m² i kWh/kWp

-Optimalna solarna orijentacija

-Osnove fotonaponskih Sistema – termini i pojmovi

-U-I karakteristika Si – modula

-Uticaj temperature i zračenja na U-I karakteristiku

-Proračun i dimenzionisanje sistema – kriterijumi

-Poređenje ćelija glavnog modula

-Komponente solarne elektrane – paralelni rad na glavnoj mreži

-VDE kompatabilni modul-utičnica

-Proračun i procena na osnovu potrošnje

-Proračun na osnovu zračenja

-Proračun na osnovu kapaciteta krova

-Primer – Solarna “on-grid” elektrana 200 kWp

-Šematski prikaz – solarna elektrana 200 kWp

-Proizvodnja – solarna elektrana 200 kWp

-Plan krova – solarna elektrana 200 kWp

-Primeri – solarne elektrane 50-300 kWp

-Primer – solarna elektrana 50 kWp

-Primeri – solarne elektrane 10 kWp

-Standardi

-Finansiranje