U utorak, 27.aprila u Kulturnom centru„Drainac“ u Blacu :Okružna smotra recitatora

U utorak, 27.aprila u Kulturnom centru„Drainac“  u Blacu biće održana Okružna smotra recitatora,uz poštovanje svih propisanih  mera prevencije i sprečavanja širenja zaraze izazvane  korona virusom.

Učesnici smotre biće podeljeni u tri starosne kategorije:

Najmlađi uzrast-učenici od prvog do četvrtog razreda osnovne škole

Srednji uzrast –učenici od petog do osmog razreda osnovne škole

Najstariji uzrast-učenici srednih škola

Smotra će početi u 9:3o nastupom najmlađeg uzrasta,u 11:3o nastupiće srednji uzrast a u 13 časova nastupiće najstariji uzrast.

Prijave za učešće na smotri dostaviti najkasnije do 23.aprila 2o21.godine kako bi smo na vreme napravili raspored nastupanja.

Prijava za učešće na smotri treba da sadrži:

Ime i prezime učenika,

Uzrast(razred),

Ime i prezime pedagoga,

Naziv recitacije –(teksta),

Ime i prezime autora dela koje se prezentuje(recituje),

Vreme nastupa (recitovanja)

Broj telefona osobe iz ustanove zadužene za ovu manifestaciju.

Kulturni centar “Drainac”.