Predškolska ustanova “Naša radost” Blace:obaveštenje za roditelje budućih predškolaca

Obaveštavaju se roditelji, zakonski zastupnici dece rođene od 01.03.2015. do 29.02.2016. godine na teritoriji opštine Blace da mogu podneti zahtev radi pohađanja obaveznog pripremnog predškolskog programa za radnu(školsku) 2021/2022 godinu.

Zahtev mogu preuzeti i popunjen predati u ustanovi lično svakim radnim danom od 07-15 časova. Uz zahtev se predaje i fotokopija izvoda rođenih za dete, a lekarsko uverenje dostavlja se 01.09.2021. i ne može biti stariji od sedam dana. Zahtev se može predati i elektronski korišćenjem usluga eVrtić objavljenog na Portalu https://euprava.gov.rs/usluge/5507.

Predškolska ustanova “Naša radost” Blace