Utvrđena konačna lista za pomoć interno raseljenim licima kupovinom seoskih kuća

Na osnovu ugovora zaključenog maja 2015. godine, između Komesarijata za izbeglice i migracije Republike Srbije i Opštine Blace, Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći pri kupovini seoskih kuća sa okućnicom i dodatne pomoći namenjene za građevinski materijal za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće utvrdila je konačnu listu korisnika na realizaciji pomoći za poboljšanje uslova stanovanja interno raseljenih lica dok su u raseljeništvu.

Sredstva su odobrena za:

Pekić Sanelu sa boravištem u Blacu i Milanović Milanku sa boravištem u Suvaji.

Konačna lista objavljena je i na oglasnoj tabli Opštine Blace i internet stranici Crvenog krsta – Povereništva za izbeglice i migracije opštine Blace.