Veliki broj zainteresovanih u Blacu za korišćenje solarne energije

Preduzeće  STEM Engineering, Solar Inženjering danas je u Kulturnom centru “Drainac” u Blacu održalo   tribinu na temu -korišćenje solarne energije.

20230201_125456

Interesovanje je bilo veliko a prisutni su imali priliku da se upoznaju sa sledećim temama:

20230201_130306

-STC – Standardni uslovi testiranja

-Godišnje globalno zračenje na horizontalnim površinama u kWh/m² i kWh/kWp

-Optimalna solarna orijentacija

-Osnove fotonaponskih Sistema – termini i pojmovi

-U-I karakteristika Si – modula

-Uticaj temperature i zračenja na U-I karakteristiku

-Proračun i dimenzionisanje sistema – kriterijumi

-Poređenje ćelija glavnog modula

-Komponente solarne elektrane – paralelni rad na glavnoj mreži

-VDE kompatabilni modul-utičnica

-Proračun i procena na osnovu potrošnje

-Proračun na osnovu zračenja

-Proračun na osnovu kapaciteta krova

-Primer – Solarna “on-grid” elektrana 200 kWp

-Šematski prikaz – solarna elektrana 200 kWp

-Proizvodnja – solarna elektrana 200 kWp

-Plan krova – solarna elektrana 200 kWp

-Primeri – solarne elektrane 50-300 kWp

-Primer – solarna elektrana 50 kWp

-Primeri – solarne elektrane 10 kWp

-Standardi

-Finansiranje

20230201_13031620230201_13034920230201_13064720230201_130325