Vlada Srbije novčano pruža pomoć poljoprivrednicima

Vlada Republike Srbije nedavno je donela Uredbu o novčanoj pomoći poljoprivrednim gazdinstvima u cilju ublažavanja posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u ukupnom iznosu od 1.150.000.000 dinara.
Pravo na ovu pomoć ima nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, vlasnici obeleženih i registrovanih košnica pčela, bilo da su oni nosioci ili članovi poljoprivrednog gazdinstva, pod uslovom da imaju 70 i više godina starosti. Ovo pravo imaju i vlasnici stoke, koji su evidentirani kod nadležnih ustanova.
Maksimalan iznos novčane jednokratne pomoći za gajenje povrća u zatvorenom prostoru iznosi 90.000 dinara.
Po jednoj kravi iznos pomoći iznosi 3.000 dinara, a najviše do 30.000 dinara.
Po jednoj ovci ili kozi jednokratna novčana pomoć iznosi 500 dinara, a maksimalan iznos koji se dodeljuje iznosi 20.000 dinara.
Po jednoj košnici jednokratna pomoć dodeljuje se u iznosu od 800 dinara, a najviše do 20.000 dinara.
Isplatu novčane pomoći poljoprivrednim gazdinstvima vrši Ministarstvo finansija-Uprava za trezor.
Bliže informacije poljoprivrednici mogu dobiti u Poljoprivredno savetodavnoj službi Prokuplje ili na telefon broj: 027/ 210-055