Zbog korona virusa zabranjeno održavanje vašara u Prokuplju

Na osnovu mera Vlade Republike Srbije i kriznog štaba za suzbijanje infekcije virusom Covid-19, i zahteva Javno-komunalnog preduzeća „Hameum“ u Prokuplju, krizni štab za praćenje stanja i preduzimanje mera na teritoriji grada Prokuplja, na sednici održanoj 19.05.2020 godine, doneo je Odluku kojom se izričito zabranjuje organizovanje i održavanje tradicionalnog prolećnog vašara u Prokuplju 22. maja ove godine.
Istom Odlukom se nalaže JKP „Hameum” i nadležnim inspekcijskim službama Gradske uprave da spreče, odnosno sankcionišu bilo kakvu uličnu prodaju robe i usluga koje imaju veze sa tradicionalnim prolećnim vašarom.
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli Gradske uprave u Prokuplju.