Anketa na Blace info press-u -Šta kažu građani – Da li ste nabavili standardizovane kante za odlaganje komunalnog odpada

Na Blace info press-u svakog ponedeljka imaćemo anketna pitanja. U levom uglu portala nalazi se anketni upitnik sa pitanjem i ponuđenim odgovorima.

Prvo anketno pitanje je –  Da li ste nabavili standardizovane kante za odlaganje komunalnog otpada?

Vaš odgovor možete ostaviti klikom na krug ispred željenog odgovora.

Anketa traje do ponedeljka 17.10.2016.  kada će mo objaviti rezultate, a mi će mo se narednih dana raspitati gde i po kojoj ceni mogu da se nabave ove kante.

Podsećamo:

Javno komunalno preduzeće Blace izdalo je obaveštenje i poziv građanima koji nemaju standardizovane kante za odlaganje komunalnog odpada, da nabave standardne kante za komunalni otpad, maksimalne zapremine do 140 litara, jer u suprotnom, radnici JKP-a, neće preuzimati komunalni otpad, o čemu će biti obaveštena komunalna inspekcija radi preuzimanja zakonskih mera iz svoje nadležnosti.