VPPŠSS Prokuplje: Centar za selekciju, oplemenjivanje i reprodukciju matica pčela – Vest ima video

  • 33dd00cd-cb73-4b99-8eda-1551eff4bb17
  • 59da13a9-f295-4346-83da-f394ad3c3c9b
  • 668c8f9b-0ae5-41cd-bc35-01473a85876e
  • 34727c36-5683-4bc5-abae-512e0ac0ea19
  • 18934127-da28-4358-83aa-4b0bdbde4629
  • 27800255-7f4b-4c68-a37a-a65ed21e8462
  • ff19da93-c2fe-4be2-a200-121194bcb90a
  • VPPŠSS Prokuplje: Centar za selekciju, oplemenjavinje i reprodukciju matica pčela – Vest ima video

U okviru visoko poljoprivredno-prehrambene škole u Prokuplju, 2010 godine počeo je sa radom centar za selekciju,oplemenjivanje i reprodukciju matica pčela. Ovaj centar trenutno ima osam linija za matice majke i dve linije za matice trutove.

Vest ima video,izvor TV B92:

– Centar se vremenom razvijao i u šestoj godini postojanja moćemo da predstavimo pčelarima dobar genetski materijal, a tiče se kopaoničko-jastrebačkog ekotipa matice. Ove godine krenuli smo sa komercijalnom prodajom matica i nadam se da će pčelari biti zadovoljni kvalitetom, ističe Saša Milosavljević, , asistent na pčelarstvu na visoko poljoprivredno-prehrambenoj školi strukovnih studija u Prokuplju.

27800255-7f4b-4c68-a37a-a65ed21e8462

Saša Milosavljević, asistent na pčelarstvu na Visoko poljoprivredno prehrambenoj školi strukovinih studija u Prokuplju

Postojanje ovog centra u velikoj meri doprinosi razvoju pčelarstva u ovom kraju a značajnu ulogu ima i u praktičnom delu edukacije studenata.

-Počev od kabineta gde uče zakivanje ramova, rukovanje sa košnicima do zavšnog dela prakse ovde na pčelinjaku, studenti po završetku studija stiču dobro praktično znanje, ističe Milosavljević.

 

33dd00cd-cb73-4b99-8eda-1551eff4bb17

Čas praktične nastave u centru

Jedan od osnovnih ciljeva u centru je i očuvanje autohtone rase pčela Apis mellifera karnika koja se ovde odgaja.

34727c36-5683-4bc5-abae-512e0ac0ea19

 

Studenti ističu da će im znanje stečeno ovde u mnogome pomoći u budućem radu po završetku školovanja.

668c8f9b-0ae5-41cd-bc35-01473a85876e

Slaviša Slović iz Sjenice student veterine

– Slaviša Slović iz Sjenice, student je treće godine, visoko poljoprivredno prehrambene škole strkovnih studija u Prokuplju, odsek veterina. Po završetku školovanja planira da se bavi poslom u struci, odnosno veterinom, a znanje stečeno u ovoj školi primenjuje i u svom domaćinstvu. Slaviša je i sam pčelar, pčelari u mestu Krajnovići kod Sjenice.

18934127-da28-4358-83aa-4b0bdbde4629

Aleksandar Mazić iz Mađera, student veterine

– Aleksandar Mazić iz Mađera kod Prokuplja, takođe je student treće godine, odsek veterina. Praksa koju stiče u ovom centru u mnogome će mu značiti u budućem pozivu.

59da13a9-f295-4346-83da-f394ad3c3c9b

Praktično znanje stečeo u centru za selekciju, oplemenjivanje i reprodukciju matica pčela, za ove studente koji po završetku studija planiraju da se bave poslom u struci, mnogo znači. Ovo je inače jedini centar ovakve vrste na jugu i jugoistoku Srbije.