Prevencijom protiv bolesti kvrgava koža

Zbog pojave bolesti nodularni dermatitis, u narodu poznat kao “kvrgava koža”, koja je registrovana na teritoriji Pčinjskog i Jablaničkog okruga, Opština Prokuplje angažovala je ovlašćene i sertifikovane veterinarske stanice da krenu sa dezinsekcijom objekata gde se drži krupna stoka.

Stručna lica veterinarskih stanica danas su krenula sa primenom preventivnih mera radi suzbijanja prenosilaca ovog virusnog oboljenja.

– Radi sprečavanja virusnog oboljenja nodularni dermatitis krenulo se sa dezinsekcijom objekata gde se drže goveda u selima Kaludra, Tulare, Beloljin i Donja Konjuša. Ova akcija sprovodiće se i u drugim selima i trajaće sve dok se ne dobiju neophodne vakcine. Očekuje se da će vakcine stići u najskorije vreme i da će se tada odmah krenuti sa vakcinacijom goveda, izjavio je zamenik predsednika Opštine Prokuplje Miroljub Paunović i dodao da su mere koje se preduzimaju besplatne. Prema njegovim rečima, dezinsekcija se za sada primenjuje kod vlasnika koji imaju veći broj goveda.

– Akcija na suzbijanju vektora prenosilaca ovog virusnog oboljenja, odnosno uništavanje komaraca, muva, krpelja i drugih insekata, krenula je u onim domaćinstvima koji imaju veći broj krupne stoke. U narednim danima zaposleni u veterinarskim stanicama će obići i vlasnike sa manjim brojem goveda, rekao je on i naglasio da ova bolest nije registrovana na području Topličkog upravnog okruga.