Dom zdravlja još jednom posetio zaposlene u ,,Trikotaži Ivković”

U cilju promocije, unapređenja i očuvanja zdravlja stanovništva, Dom zdravlja Blace sproveo je još jednu u nizu akcija preventivnog karaktera i to ovoga puta u prostorijama ,, Trikotaže Ivković “ u Blacu.
U akciji su učestvovali zdravstveni radnici Doma zdravlja, a poseban akcenat je bio na prevenciji ranog otkrivanja kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa tipa II . Vršeno je merenje šećera u krvi, merenje krvnog pritiska, konsultacije i saveti lekara, a prema indikacijama konsultovani su i specijalisti određenih specijalizacija.
Radnici ,,Trikotaže Ivković “ su još jednom imali priliku da dobiju na jednom mestu i za kratko vreme, bez zdravstvene knjižice i dugog čekanja na zakazani termin sve ove usluge.