Domaćini blačkog kraja: na gazdinstvu Milanovića električni mlin zamenio potočaru

Tekst je objavljen u okviru projekta Domaćini blačkog kraja

BanerSufinansiranja

 

U vremenu kada stare i vremešne potočare polako odlaze u zaborav, na gazidinstvu Milanovića iz blačkog sela Popove,njih je zamenio električni mlin.

bscap0004-3

U selima topličkog kraja sve je manje potočara, gotovo da ih i nema a u nestajanju istih, kao zamena su se pojavili električni mlinovi koji takođe daju kvalitetno projano brašno.

bscap0005-3

A ovakav mlin po kvalitetu brašna može da zameni potočaru.

bscap0003-2

-Radi  se o  sporohodnom motoru pa je kvalitet  dobijenog brašna  sličan onom iz potočara, ističe Ljubodrag Milanović.

bscap0001-2

Ovaj električni mlin sa sporohodnim motorom nema još mnogo delova pa je veoma funkcionalan i u odnosu na potočaru malo brže radi.

bscap0002-1

Na gazdinstvu Milanovića na ovaj način proizvodi se projano brašno a još jedan dokaz njegovog kvaliteta je to što koriste beli kukuruz proizveden na njihovom imanju.

bscap0008-1

Proja je glavni specijalitet na selu, a projano brašno dobijeno na ovaj način pravi je dokaz da će i ovaj specijalitet biti ukusan.