Domaćini blačkog kraja: Na gazdinstvu Nikolića u selu Kaševar –farma kakve na daleko nema

Tekst je objavljen u okviru projekta Domaćini blačkog kraja

BanerSufinansiranja

Bojan Nikolić diplomirani inžinjer poljoprivrede i savetnik za poljoprivredu u opštini Blace na svojoj farmi prenesi stečeno akademsko znanje a ovde se gaje bez malo sve životinje i uspešno uspeva prava afrička banana.

Na gazdinstvu Nikolića u selu Kaševar nadomak Blaca gaje se autohtone rase životinja kao što je Balkansko magare i  svinja moravka a i farma krava je po mnogo čemu jedinstvena.

IMG_20190922_115459

-Na farmi krava gajimo četiri rase, Swiss Brown koja je jako retka na ovim prostorima, gajimo simentalsko koveče, crni i crveni holštajn, ističe diplomirani inžinjer poljoprivrede Bojan Nikolić.

IMG_20190922_120306

Na ovom gazdinstvu i rasni sastav ovaca je šarenolik pa ovde gaje salfok, romanovske, Il de France, rase ovaca a na imanju Nikolića mogu se videti i svinje moravke kao i Balkansko magare.

IMG_20190922_120310

Na poljoprivrednom gazdinstvu porodice Nikolić iz sela Kaševar nadomak Blaca pretežno se bave stočarstvom. Trenutno u stočnom fondu što se krava tiče imaju 22 grla po mnogo čemu specifična.

IMG_20190922_121334

Gazdinstvo Nikolića bavi se proizvodnjom sirovog mleka kao i priplodnog materijala ženskih teladi a ovo gazdinstvo je jedno od retkih koje je upisano u registar odgajivača autohtonih rasa.

Što se ishrane tiče dnevni obrok krava muzara sadrži suvo seno ili detelinu i konzervirani obrok.

Farma gazdinstva Nikolić po rasnom sastavu stoke jedinstvena je u blačkom kraju ali i u većem delu Srbije.