Izbori za predsednika Republike Srbije- Obaveštenje građanima opštine Blace o uvidu u birački spisak

Obaveštavaju se građani opštine Blace da je predsednica Narodne skupštine Maja Gojković raspisala izbore za Predsednika Republike Srbije koji će se održati 02. aprila 2017. u periodu od 07,00 – 20,00 časova.
Građani opštine Blace će uvid u birački spisak moći da izvrše na dva načina i to:
– U kancelariji broj 8, zgrade Opštinske uprave opštine Blace, ulica Karađorđeva broj 4 svakim radnim danom od 7-15 časova i subotom u vremenu od 7-15 časova,
– Elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unošenjem jedinstvenog matičnog broja,
Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak. Uvid se ostvaruje na osnovu zahteva birača.
Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za promenu u biračkom spisku ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa Zakonom i to na isti način i po istom postupku kao i građani. Uz zahtev se prilazu ovlašćenje i potrebni dokazi.
Građani mogu organu nadležnom za vođenje biračkog spiska podneti zahtev za upis ili brisanje birača iz biračkog spiska, kao i izmene, ispravke ili dopune podataka u biračkom spisku sve do zaključenja biračkog spiska.
Birača koji nije upisan u birački spisak upisuje u birački spisak do njegovog zaključenja 17.03.2017. godine u 24.00 sati Opštinska uprava a od njegovog zaključenja pa sve do 72 časa pre dana izbora ministarstvo nadležno za poslove uprave.
Punoletni državljani R.Srbije privremeno odseljeni iz stalnog mesta boravka (interno raseljena lica) mogu tražiti upis, brisanje ili izmenu, ispravku ili dopunu u biračkom spisku u mestu u kome je prijavljen sa tim statusom.
Nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenim Zakonom. Po podnetom zahtevu Ministarstvo donosi rešenje odmah, a najkasnije u roku od 24 sata od prijema urednog zahteva.

Opštinska uprava koja ažurira birački spisak za područje jedinice lokalne samouprave obaveštava građane da mogu Opštinskoj upravi najkasnije pet dana pre dana zaključivanja biračkog spiska podneti zahtev da se u birački spisak upiše podatak da će birač na predstojećim izborima glasati prema mestu boravišta u zemlji.
Uz zahtev se podnosi i dokaz o mestu boravišta birača u zemlji.
Birača koji ima boravište u inostranstvu i koji podnese zahtev za upis u birački spisak preko diplomatsko konzularnog predstavništva Republike Srbije u inostranstvu u birački spisak upisuje ministarstvo nadležno za upravu, o čemu obaveštava nadležnu opštinsku odnosno gradsku upravu po mestu prebivališta birača u zemlji.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE BLACE