Izveštaj kovid ambulante Doma zdravlja Blace

Prema izveštaju kovid ambulante Doma zdravlja Blace, u toku jučerašnjeg dana,13.12.2020., u ovoj ambulanti na pregled se javilo 29 pacijenata.

Od ovog broja 19 pacijenta se javilo sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest kovid 19, dok je 10 obavilo kontrolni pregled.

Ovo je izveštaj za 13.12.2020.