JAVNI POZIV ZA DODELU POMOĆI ZA REŠAVANjE STAMBENIH POTREBA IZBEGLICA KROZ NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA ZA POBOLjŠANjE USLOVA STANOVANjA

Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz nabavku građevinskog materijala, obrazovana rešenjem Predsednika opštine Blace broj III- 02-1251/2021 dana 28.05.2021. godine raspisuje Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica kroz  nabavku građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja.

Predmet javnog poziva je rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala za poboljšanje uslova stanovanja na teritoriji opštine Blace za jedno porodično domaćinstvo.

Pomoć je bespovratna i odobrava se za kupovinu građevinskog materila neophodnog za poboljšanje osnovnih  uslova stanovanja pri čemu dodeljena suma iznosi 600.000 dinara.

Pomoć je namenska i dodeljuje se za završetak započete gradnje ili adaptaciju neuslovnih stambenih objekata, u cilju poboljšanja uslova stanovanja porodičnih domaćinstava korisnika koji imaju prebivalište/boravište na teritoriji opštine Blace.

Potrebna dokumentacija se dostavlja na pisarnici Opštinske uprave opštine Blace ili putem pošte na adresu Opština Blace, ulica Karađorđeva broj 4, 18420 Blace sa naznakom „Za javni poziv – građevinski materijal za izbegla lica“.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je 09. jul 2021. Godine.