Juče u Blacu dva pacijenta pozitivna na kovid 19

Prema izveštaju kovid ambulante Doma zdravlja Blace, u toku jučerašnjeg dana,14.12.2020., u ovoj ambulanti na pregled se javilo 55 pacijenata.

Od ovog broja 13 pacijenta se javilo sa simptomima koji mogu ukazivati na zaraznu bolest kovid 19, dok je 42 obavilo kontrolni pregled.

Testirano je 7 pacijenata od kojih dva ima pozitivan rezultat.

Ovo je izveštaj za 14.12.2020.