Naboljem diplomcu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, Katarini Tomović iz Blaca , medicinski fakultet uručio priznanje na proslavi povodom 56 godina rada ovog fakulteta

Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, proslavio je 56. godina svoga postojanja. Na Svečanoj akademiji povodom obeležavanja ovog velikog jubileja, dekan Fakulteta, prof. dr Dobrila Stanković-Đorđević, Katarini Tomović iz Blaca kao naboljem diplomcu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, sa studijskog programa integrisanih akademskih studija farmacije, uručila je  priznanje, a Medicinski fakultet nagradio je i sa lap topom.

katarina-tomovic

Katarina Tomović sa dekanom Medicinskog fakulteta u Nišu,prof. dr Dobrilom Stanković-Đorđević

 

Biografija za ponos:

Katarina Tomović trenutno je na drugoj godini doktorskih studija. Tokom školovanja postizala je vrhunske uspehe a neki od njih su :

katarina-tomovic

U Blacu je završila Osnovnu školu „Slavoljub Vuksanović – Jajko“ sa prosečnom ocenom 5,00. Nosilac je Vukove diplome i titule učenika generacije. Bila je učesnik republičkih takmičenja iz ruskog jezika i istorije. Prvu nagradu na okružnom takmičenju likovnih radova osvojila je 2003. godine. Učestvovala je na međunarodnom takmičenju literarnih radova, organizovanom u Japanu iste godine. Srednju školu ,,Dr Milenko Hadžić“ u Nišu – smer farmaceutski tehničar, završila je sa prosečnom ocenom 5,00, kao nosilac Vukove diplome i titule učenika generacije. Na republičkom takmičenju iz matematike, 2010. Godine, osvojila je drugo mesto. Godine 2010. Upisala je integrisane akademske studije farmacije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Od prve do četvrte godine studija, proglašavana je studentom generacije za svaku školsku godinu. Na drugoj godini studija, školske 2011/2012. godine, bila je demonstrator na predmetu Analitička hemija I. Aprila 2014. godine učestvovala je na 55. kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije, održanom u Vrnjačkoj banji. Svake godine, počev od 2012. do 2015. godine, dobitnik je nagrade ,,Toplički ustanak“, koja se dodeljuje najboljim studentima njenog rodnog grada. Od prve do četvrte godine studija bila je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Na petoj godini studija postala je dobitnik Dositejeve stipendije Fonda za mlade talente – Dositeja i Ministarstva omladine i sporta. Diplomirala je 26.08.2015. godine na Katedri Hemija sa ocenom 10 na diplomskom ispitu i prosečnom ocenom u toku studiranja 9,98. Koautor je jednog rada u međunarodnom časopisu (kategorija M23).