Nacionalna akcija podele sadnica belog jasena u Blacu 03-04.12.2021. godine

Opština Blace obezbedila je dvogodišnje sertifikovane sadnice belog jasena koje će podeliti zainteresovanim sugradjanima 03-04.12.2021. godine. Na raspolaganju će biti ukupno 100 sadnica te vas obaveštavamo da se javite na vreme za “svoj hlad”.
Akcija se sprovodi u prvih 100 zainteresovanih opština i gradova u Srbiji.