Obaveštenje za učenike osnovnih i srednjih škola i studente visokoškolskih ustanova

Imajući u vidu značaj osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja za učenike i studente, u cilju podsticanja na ostvarivanje boljih rezultata u obrazovno-vaspitnom radu, Opštinsko veće opštine Blace, odlučilo je da, pored učenika koji pohađaju osnovnu i srednju školu i visokoškolsku ustanovu, sa sedištem u Blacu, nagradi i učenike osnovnih i srednjih škola i studenata visokoškolskih ustanova sa prebivalištem na teritoriji opštine Blace, koji pohađaju osnovnu i srednju školu ili visokoškolsku ustanovu van teritorije opštine Blace, kao i učenike osnovne i srednje škole sa sedištem u opštini Blace koji su osvojili nagrade na republičkim i zvaničnim međunarodnim takmičenjima, za izuzetna postignuća u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i promociji nauke i učenike od trećeg do šestog razreda koji su osvojili nagrade na zvaničnim okružnim takmičenjima, za izuzetna postignuća u obrazovanju i promociji nauke, s obzirom na to da za ovaj uzrast nisu pedviđena zvanična republička takmičenja, što do sada nije bila praksa.

Nagrade se utvrđene u dve kategorije, i to:

  I kategorija:

1) nagrada za najboljeg učenika – učenik završnog razreda osnovne i srednje škole, kojeg je Nastavničko veće škole proglasilo za „Učenika generacije“

2) nagrada za najboljeg studenta – studenta završne godine osnovnih studija, kojeg je Nastavno veće proglasilo za „Najboljeg studenta“.

 II kategorija:

3) nagrada za učenike koji su osvojili nagrade na republičkim i zvaničnim međunarodnim takmičenjima, za izuzetna postignuća u osnovnom i srednjoškolskom obrazovanju i promociji nauke;

4) nagrada za učenike od trećeg do šestog razreda koji su osvojili nagrade na zvaničnim okružnim takmičenjima, za izuzetna postignuća u obrazovanju i promociji nauke, s obzirom na to da za ovaj uzrast nisu pedviđena zvanična republička takmičenja.

Postupak nagrađivanja učenika osnovnih i srednjih škola i studenata visokoškolskih ustanova, kao i kriterijumi za dodeljivanje istih utvrđen je Pravilnikom o nagrađivanju učenika osnovnih i srednjih škola i studenata visokoškolskih ustanova iz budžeta opštine Blace („Službeni list opštine Blace“, br. 10/21) koji možete preuzeti ovde:PRAVILNIK_o_nagrađivanju_učenika_osnovnih_I_srednjih_škola_i_studenata_visokokolskih_ustanova