Odobreno 18 projekata za unapređenje položaja žena

Po Javnom pozivu Evropskog PROGRESA iz oktobra meseca, odobreno je finansiranje ukupno 18 projekata iz isto toliko opština, koji za cilj imaju: ekonomsko osnaživanje žena; unapređenje reproduktivnog zdravlja žena; institucionalno jačanje lokalnih mehanizama za rodnu ravnopravnost; borbu protiv nasilja nad ženama i promovisanje Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou.

Projekat Opštine Blace – „Unapređenje ekonomskog položaja žena kroz promociju i podsticanje ženskog preduzetništva“, Evropski PROGRES podržava sa 3000 evra, a lokalna samouprava izdvojiće dodatnih oko 750 evra.

Projekat će biti usmeren na unapređenje ekonomskog položaja žena kroz realizaciju programa obuka iz preduzetništva i pokretanja poslovanja, studijske posete i druge aktivnosti usmerene na razmenu znanja i umrežavanje. ( obuke iz preduzetništva: registracija firme, zakonska regulativa, rad i radni odnosi, pisanje biznis planova, apliciranje za kreditna ili bespovratna sredstva kroz fondove i sl.

obuka iz preduzetništva: računovodstveni standardi, osnove knjigovodstva, poreske prijave, PDV, upravljanje resursima, optimizacija poslovnih procesa.

Obuka iz oblasti marketinga: strategija nastupa na tržištu, analiza konkurencije, izrada marketing planova i promocija proizvoda/usluge uz korišćenje savremenih tehnika i metoda, korišćenjem medija, društvenih mreža i sl.)

 

Realizacija projekta, koji traje 6 meseci, počinje 01. decembra.

Inače, Skupština opštine Blace usvojila je Lokalni akcioni plan za unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti u opštini Blace u oktobru mesecu. Planom su utvrđene aktivnosti koje će se ostvarivati u periodu od 2016. do 2019. godine. Projekat čija realizacija počinje danas, baviće se ciljevima koji su Planom definisani.

 

Broj žena koje će direktno učestvovati na projektu: 48.

Opšti ciljevi projekta
– Unapređenje ekonomskog položaja žena na teritoriji opštine Blace;
– Porast broja (samo)zaposlenih žena;
– Afirmacija i unapređenje kapaciteta lokalnog MRR;
– Unapređenje položaja žena i rodne ravnopravnosti u opštini Blace.

 

Specifični ciljevi
– Realizacija programa edukacija iz oblasti preduzetništva kroz organizovanje radionica i treninga za žene;
– Usvajanje praktičnih znanja i veština iz oblasti marketinga i strategije nastupa na tržištu u cilju promocije sopstvenog biznisa, kroz organizovanje radionica i treninga

Očekuje se da polaznice usvoje stečena znanja i ispuniti ciljeve definisane LAP-om i ovim projektnim predlogom, što će rezultirati otvaranjem preduzetničkih radnji/privrednih društava, u kojima će biti zaposlen izvestan broj žena;