Opština Blace: Odluka o pravu na novčanu pomoć za novorođenčad

Opštinsko veće opštine Blace, na osnovu Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom donelo je Odluku o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dete.

Ovom Odlukom uređuje se finansijska podrška porodici sa decom na teritoriji opštine Blace, u cilju poboljšanja uslova za zadovoljavanje osnovnih potreba dece, podsticanja rađanju dece i podrške materijalno ugroženim porodicama sa decom, ustanovljenjem prava i utvrđivanjem kriterijuma za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođeno dete.

Jednokratna novčana pomoć isplaćuje se u iznosu od 30.000,00 dinara i obezbeđuju se u budžetu Opštine.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može se ostvariti za svako dete rođeno od 01.01.2016. godine i kasnije, pod sledećim uslovima:

– da jedan od roditelja ima prebivalište u momentu rođenja deteta na teritoriji opštine Blace,

– da dete ima prebivalište na teritoriji opštine Blace i

– da neposredno jedan od roditelja brine o detetu.

O realizaciji ove odluke staraće se Služba za privredu, lokalni ekonomski razvoj i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Blace.