Opština Blace pomaže socijalno ugrožene porodice –ima dovoljno sredstava za pomoć onima kojima je to potrebno

Opština Blace nakon rešenja koje je doneo Centar za socijalni rad u Blacu pomogla je još jednoj porodici dodelom novčanih sredstava radi adaptacije objekta u kome žive.

1

Sa ciljem da se reši problem porodice S.S.iz naselja “Spasići”koja je imala jako teške uslove za stanovanje, usvojena je odluka da se iz budžeta izdvoje sredstva u iznosu od 109.842,50 din.u svrhu nabavke neophodnog materijala i opreme, kao i da se odluka sprovede preko centra za socijalni rad Blace.

2

Pored jako loših uslova za stanovanje u samom objektu nije postojao ni sanitarni čvor. JKP “Blace” uzelo je učešće u radovima i tom prilikom izveden je priključak na vodovodnu, kanalizacionu mrežu i ostali neophodni radovi. Porodica je na osnovu odobrenih sredstava dobila kompletno sredjen sanitarni čvor i još jednu prostoriju koja je u neuporedivo boljem stanju nego što je zatečeno.

3

Radovi su izvedeni početkom ove godine a iz opštine Blace najavljuju da imaju dovoljno sredstava i da će nastaviti sa pružanjem pomoći kako ovoj, tako i drugim porodicama kojima je ovakav vid pomoći neophodan.

4

-“Naš zadatak je da svim porodicama koje nisu u mogućnosti da same reše probleme koje imaju, pomognemo i stambene jedinice u pristojimo da u njima postoje bar minimalni uslovi za život. Obaveza tih porodica na dalje je da objekte održavaju i o stvarima brinu sa pažnjom dobrog domaćina.

444

U predhodnom periodu izbegavali smo objavljivanje vesti koje su ove sadržine i tiču se jako osetljivih tema. Nije nam cilj da preko ovih i sličnih vidova pomoći dobijamo bilo kakve poene. Na ovaj korak smo se odlučili da bi javnost bila bar malo pripremljena za eventualno neke nove senzacionalističke vesti pojedinih “humanitaraca” i medija”, izjavljuje predsednik Opštine Blace Ivan Burgić.

44