Podsticaji samo za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Da bi ostvarili podsticajna sredstva iz međunarodnih, domaćih i lokalnih fondova poljoprivrednici moraju da budu upisani u registar poljoprivrednih gazdinstava. Upis u ovaj registar, koji je dobrovoljan, vrši se tokom cele godine.

U registar se upisuju poljoprivredna gazdinstva sa najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zamljišta na kojem se obavlja proizvodnja. Gazdinstva koji obavljaju stočarsku, vinogradarsku ili povrtarsku proizvodnju mogu se upisati u registar sa manje od 0,5 hektara poljoprivrednog zemšišta.

U Poljoprivredno stručnoj i savetodavnoj službi (PSSS) Prokuplje rekli su da nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva ne traba da vrši obnovu gazdinstva ako nije došlo do promena upisanih podataka prilikom registracije, koje se odnose na zemljišni fond, osnov korišćenja zemljišta ili fond životinja.

Ako je do ovih promena došlo nosilac gazdinstva dužan je da obnovu izvrši u roku od 30 dana od nastanka promena. U obnovi registracije Upravi za trezor se dostavljaju svi podaci koji su promenjeni u odnosu na stanje upisano u registar.

Na osnovu Pravilnika o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava i obnovu registracije, obnova registracije za koje se mogu ostvariti osnovni podsticaju vrši se do 30 septembra tekuće godine.

Sve informacije i neophodnu pomoć u popuni dokumentacije za upis ili obnovu registracije poljoprivrednih gazdinstava prokupački poljoprivrednici mogu dobiti od zaposlenih u Odeljenju za poljoprivredu Gradske uprave (kancelarija br. 21) ili u prostorijama PSSS.