Prokuplje: Održana sednica Opštinskog veća

Na današnjoj sednici Opštinskog veća usvojen je veliki broj važnih odluka od kojih će se većina naći na dnevnom redu poslednjeg skupštinskog zasedanja u ovoj godini.

Predsednik Opštine Prokuplje Aleksandar Simonović, izdvojio je Odluku o budžetu Opštine Prokuplje za 2017. godinu kao jednu od najvažnijih odluka koju su većnici danas usvojili. Novi budžet projektovan je na 1.609.156.000 dinara i prema rečima predsednika Simonovića biće razvojni jer je dosta sredstava opredeljeno za kapitalne invcesticije.
-Veliki deo sredstava dobićemo od Republike Srbije, već su nam stigli dopisi iz ministarstava da u budžet uvrstimo 50 miliona dinara za rekonstrukciju fasada u gradu. U planu su fasade značajnijih objekata, među kojima je i zgrada Opštine koja je kulturno dobro i spada u istorijske spomenike, a ostatak sredstava uložićemo u sanaciju drugih fasada koje su u lošem stanju. Predviđena je i sanacija fasada i adaptacija stolarije na školskim objektima i zgradama Predškolske ustanove „Neven“, rekao je predsednik Simonović i istakao da je prioritet stvaranje boljih uslova za školovanje dece, a da će biti izdvojena i znatna sredstva za sanaciju određenih puteva i proširenje ulične rasvete.

Komentarišući Odluku o budžetu za 2017. godinu, većnik za finansije Saša Stošić je rekao da je ovaj budžet programsko-projektni i da će ove godine svaki dinar biti još strožije kontrolisan kako od strane lokalne samouprave, tako i od strane republičkih organa.

Opštinsko veće usvojilo je i Statut JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje i Turističko-sportske organizacije.

Kako JP za urbanizam i uređenje opštine Prokuplje više nije budžetski korisnik, već će poslovati na tržištu, potrebno je da Opština Prokuplje kao osnivač da saglasnost na predloženi Cenovnik po kojem će ovo preduzeće raditi.

Još jedna značajna odluka usvojena je na današnjoj sednici, a odnosi se na izdvajanje sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja talentovanih učenika i studenata u opštini Prokuplje.

-Kako se u skladu sa novim zakonom fondovi više ne finansiraju iz budžeta, ovom odlukom želimo da nastavimo da novčano nagrađujemo najbolje učenike i studente. Ove godine smo preko Fonda za talente najboljim đacima davali po 35 hiljada dinara, ali ta materijalna satisfakcija nije najvažnija. Želimo da pokažemo da brinemo o njima i da veoma cenimo to što oni rade i postižu uspehe, istakao je predsednik Opštine Prokuplje Aleksandar Simonović.

Većnici su usvojili Predlog Pravilnika o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta i Pravilnik o kategorizaciji sportskih organizacija. Usvojen je i Lokalni akcioni plan za zapošljavanje za 2017. godinu, koji je prema rečima većnika Milana Aranđelovića usklađen sa Republičkim planom zapošljavanja. Njime su i predviđena sredstva za realizaciju aktivnih mera zapošljavanja na teritoriji opštine Prokuplje, u okviru kojih će biti sprovedeni javni radovi, subvencionisanje nezaposlenih, kao i zapošljavanje ranjivih kategorija kao što su invalidna lica i starija nezaposlena lica.