Reč stručnjaka: Određivanje optimalnog vremena berbe voća različitim metodama

Magdalena Todorović , savetodavac u Poljoprivredno stručno savetodavnoj službi Prokuplje ovoga puta govori o Određivanju optimalnog vremena berbe voća različitim metodama:

 

-Na dužinu čuvanja plodova I kvalitet plodova posle skladištenja presudan značaj ima zrelost plodova u momentu berbe. Nije dobra ni prerana berba niti pak zakasnela. Prerano ubrani plodovi su nezadovoljavajuće krupnoće i obojenosti, nerazvijene arome i ukusa, veće osetljivosti na neke neparazitarne bolesti čuvanja, kao što su posmeđivanje pokožice i gorke pege kod jabuke. Plodovi koji se beru u stanju pune zrelosti odlikuju se razvijenim ukusom i aromom, ali istovremeno su sa značajno kraćim vekom čuvanja. Odlaganjem momenta berbe proizvođači se izlažu riziku opadanja plodova sa stabala, razvoju parazitarnih i neparazitarnih oboljenja pre berbe i tokom čuvanja, kao i prezrevanju plodova u toku čuvanja. Optimalan momenat berbe zavisi od namene plodova. Plodovi namenjeni dužem čuvanju se beru pre pune zrelosti, plodovi namenjeni preradi u džemove, rakije, u punoj zrelosti itd.

 Kod određenog voća i nakon berbe dolazi do sazrevanja plodova (jabuka, kruška, banana, breskva…), dok plodovi (jagoda, trešnja, malina…) nakon berbe ne može da dozreva.. Pravilno određivanje momenta berbe je od velikog uticaja na dužinu uspešnog čuvanja. Za određivanje momenta berbe plodova voćaka koriste se različite metode od kojih ćemo opisati samo one koje se najčešće primenjuju u praksi. Veoma je važno da se pravilno uzme uzorak plodova za određivanje vremena berbe. Uzorak se uzima posebno za svaki zasad i svaku sortu. Jedan uzorak treba da sadrži minimalno 20 plodova. U slučaju da se sorta bere u jednom navratu, onda se uzima prosečan uzorak plodova iz svih delova krune, a ako se sorta bere probirno, onda uzorak treba da sadrži najobojenije plodove. Plodove za uzorak treba brati sa više stabala, najbolje dva po stablu, ako uzorak čini 20 plodova.

Organoleptička ocena se određuje na osnovu izgleda i ukusa i mora da bude veoma izražajna. Sila odvajanja ploda od peteljke se koristi kao indikator za određivanje vremena berbe kod plodova koji se beru mehanizovano, uglavnom kod višnje.

U svakom slučaju, najbolje je koristiti kombinovano sve metode kako bi se odredilo optimalno vreme berbe i na taj način ostvarila najveća ekonomska dobit Vreme berbe određuje se na osnovu boje pokožice, sadržaja rastvorljive suve materije, organoleptički ili na osnovu sile odvajanja ploda od peteljke. Postoje uređaji za merenje obojenosti plodova (spektrokolorimetri), ali su oni veoma skupi i koriste se u naučnim institutima.

Sadržaj rastvorljive suve materije je manje pouzdan pokazatelj za određivanje vremena berbe jer dosta varira u zavisnosti od lokaliteta, vremenskih uslova i visine prinosa. Plodovi trešnje i višnje u većini slučajeva u vreme berbe sadrže 12-20% suve materije. Određivanje suve materije se obavlja sa refaktrometrom.

Magdalena Todorović