Rukovodstvo Opštine Prokuplje najoštrije osuđuje nemila dešavanja u Predškolskoj ustanovi “Neven”

Rukovodstvo Opštine Prokuplje najoštrije osuđuje nemila dešavanja u Predškolskoj ustanovi “Neven” i smatra, da je radi zaštite ugleda ove ustanove, koja pre svega brine o vaspitanju dece, realno očekivati da u ovom trenutku direktorka podnese ostavku na ovu funkciju iz objektivnih i moralnih razloga.

Opština Prokuplje je zabrinuta zbog incidenta koji je ovih dana nastao između direktorke i vaspitačice , jer je na ovaj način preneta u javnost, loša slika o našoj PU ,, Neven” . Mišljenja smo da zaposleni svojim radom i ponašanjem kako na poslu , tako i na javnim mestima moraju biti dobar, a ne loš primer našim najmlađima.

Stav rukovodstva Opštine Prokuplje je, da je direktorka ovakvim neodgovornim ponašanjem, urušila ugled ustanove kojom rukovodi, i doprinela da se u javnom mnjenju stvori loša slika o Predškolskoj ustanovi “Neven”.

Smatramo, da direktorka nije smela da dozvoli da sukob koji je nastao na poslu, eskalira, i da se prenese van ustanove, a još manje da raspravu sa svojim zaposlenima vodi preko medija. Posebno ističemo da je ovaj negativni događaj postao medijska senzacija i da je javnost osudila ovako ponašanje.

Zahtev za ostavkom je više nego opravdan, i nadamo se da će to doprineti da Predškolska ustanova “Neven” sačuva svoj dobar ugled kod građana Prokuplja, i da će direktorka podneti ostavku kao častan i moralni čin odgovornosti, zbog svega napred navedenog.