Udruženje „Inkluzija danas“ realizovalo radionice u Srednjoj i Osnovnoj školi u Blacu:Prevencija i zaštita od diskriminacije i nasilja u školama

 

U toku je projekat „Prevencija i zaštita od diskriminacije i nasilja u školama„ koji se finansira sredstvima budžeta Ministarstva prosvete, po osnovu Konkursa namenjenim za dotacije nevladinim organizacijama i drugim neprofitnim organizacijama značajnim za obrazovanje u 2023. godini, a koji je realizuje Udruženje „Inkluzija danas“. Projekat će se realizovati u periodu od 01.06. do 30.11.2023. godine i biće obuhvaćeni Grad Prokuplje kao i Opštine Žitorađa, Blace, Bojnik i Doljevac.

 

viber_image_2023-06-05_18-29-13-732

Za sada su u Blacu održane radionice u Srednjoj školi i u Osnovnoj školi „Stojan Novaković“. Cilj projekta je dorinos podizanju prevencije i zaštite od diskriminacije i nasilja u školama, kao i senzibilisanje učenika za poštovanje ljudskih prava i usvajanje novih znanja o diskriminaciji i nasilju u školama, razvijanje međusobne saradnje među školama i umrežavanja kao i solidarnosti prema diskriminisanim učenicima i učenicima koji su doživeli nasilje u školi – izjavio je Ivica Krstović. Uspeli smo da kroz interaktive igre podstaknemo mlade ljude na kritičko razmišljanje i preispitivanje njihovih već izgrađenih uverenja. Reakcija nije izostala, a posebno se pojavila potreba za tumačenjem stepena zainteresovanosti mladih ljudi da reaguju u situacijama kada je neko u njihovom okruženju diskiriminisan.

viber_image_2023-06-05_18-29-26-105Aktivnosti koje su predviđene u okviru ovog projekta su vezane za učenike osnovih i srednjih škola, među njima i za škole u seoskim sredinama, sa manjim brojem đaka. Sve aktivnosti u narednom periodu biće medijski ispraćene.

viber_image_2023-06-05_18-28-49-369viber_image_2023-06-05_18-29-02-161