Uređuje se horizontalna i vertikalna saobraćajna signalizacija u Blacu

Radnici JKP “Blace” počeli su danas sa obnavljanjem obeležavanja pešačkih prelaza u Blacu i postavljanjem nedostajućih saobraćajnih znakova, po nalogu Opštinske uprave Opštine Blace,  u okviru redovnog godišnjeg održavanja horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije.