Dom zdravlja Blace: Treća redovna poseta spoljnih ocenjivača Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova

Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) sprovela je treću redovnu godišnju posetu Domu zdravlja Blace, u kojoj se sagledavao rad ustanove koji se odnosi na zadnjih godinu dana.

 

IMG_20190629_100950

Redovna poseta je započela  razgovorom sa menadžmentom Doma zdravlja Blace, a nastavila se pregledom dokumentacije, razgovorima sa predstavnicima timova za samoocenjivanje  i obilaskom  Doma zdravlja, a sve u cilju kontrole kontinuiteta kvaliteta rada u Domu zdravlja.

IMG_20190629_100932

Redovnoj akreditacijskoj poseti prethodio je ozbiljan višemesečni rad, koji je na kraju i rezultirao još jednim uspehom Doma zdravlja Blace.

IMG_20190629_101013

U proteklom periodu menadžment Dom zdravlja Blace je prepoznao  sve prednosti i dostignuća akreditacije,  motivisao je svoje zaposlene,  uložio ogromnu energiju  kako bi postigao i  dostigao svoj cilj, bezbedne, sigurne i kvalitetne ustanove.

IMG_20190629_101033

-Akreditaciju shvatamo kao kontinuirani proces usmeren ka dosezanju višeg nivoa efikasnosti u radu i unapređenju nivoa i dostupnosti zdravstvenih usluga koje pružamo našim korisnicima, ističu u Domu zdravlja Blace.