Vlada Švajcarske pomaže lokalnim samoupravama u pružanju pomoći socijalno ranjivim grupama

Kroz ekonomski i humanitarni program SWISS PRO, Vlada Švajcarske će sa 230.870 evra nepovratnih sredstava podržati 12 projekata lokalnih samouprava u Srbiji koji se odnose na poboljšanje uslova života i rada socijalno ranjivih grupa građana.
Projekti će biti podržani sredstvima u vrednosti od 13.280 do 16.600 evra.
Ova značajna sredstva biće usmerena na podršku lokalnim samoupravama da uspostave savetodavne službe za građane koje će pružiti pomoć za najmanje 5.000 građana iz ranjivih grupa da ostvare svoja prava.
Pravo učešća ima 99 gradova i opština obuhvaćenih programom koji pripadaju drugoj, trećoj i četvrtoj grupi na osnovu stepena razvijenosti, a nemaju uspostavljenu jedinicu za pružanje besplatne ili savetodavne pravne pomoći.
Ovaj program pruža mogućnost zajedničkog učestvovanja na konkursu više lokalnih samouprava iz Toplice i drugih krajeva Srbije.
Gradovi i opštine koji podnesu najbolje predloge dobiće, pored bespovratnih sredstava za uspostavljanje savetodavne službe za građane, i tehničku pomoć u vidu izrađene metodologije za rad ove službe i vođenje evidencije korisnika i korisnica.
Kako bi se zainteresovane lokalne samouprave upoznale sa detaljima programa podrške, od prijavljivanja i učešća na javnom pozivu preko kriterijuma za izbor projekata do dobijanja bespovratnih sredstava, program SWISS PRO organizovaće prezentacije širom zemlje, počev od 25. marta do 3. aprila ove godine.
Javni poziv će biti otvoren 16. aprila.
Više informacija o samom pozivu, kriterijumima za izbor korisnika, načinu konkurisanja, dokumentaciji za prijavljivanje zainteresovani mogu dobiti na sajtu SWISS PRO https://snjisspro.org.rs/ktedžt/javni-poziv-za-podrsku-lokalnih-samouprava-za-rad-savetodavnih-sluzbi-za-gradane.